Podmínky využití dárkového poukazu

1. Dárkový poukaz(dále jen: „poukaz“) opravňuje jeho držitele k výbětru výrobků dle přání od Lajla Handmade, Lajla Abdallahová, Veselá 14, 394 70 Kamenice nad Lipou  (dále jen: „výrobce“). Čerpání bez poukazu není možné.
2. Poukaz je možno u výrobce uplatnit pouze do data, uvedeném na poukazu. Po uplynutí stanoveného data poukaz bez náhrady propadá.
3. Držitel poukazu je povinen chránit poukaz před ztrátou/zničením či odcizením. Výrobce neodpovídá za zničení/ztrátu poukazu a jeho využití třetí osobou, která se prokáže platným poukazem výrobci.
4. Držitel poukazu bere na vědomí, že snahou o využití neplatného či zneplatněného poukazu může naplnit skutkovou podstatu bezdůvodného obohacení popř. nejméně pokusu trestného činu podvodu podle ust. § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
5. Držitel může dle ustanovení § 1820 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, zakoupený, avšak nečerpaný a nepoškozený, pukaz provozovateli vrátit bez udání důvodu do čtrnácti dnů od jeho převzetí, pokud byl certifikát objednán způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.lajlahandmade.cz/). V takovém případě bude držiteli na bankovní účet, který písemně sdělí, vrácena částka, kterou za služby zaplatil.
7. Poukaz zásadně není směnitelný za hotovost.
8. Pro uplatnění dárkového poukazu je třeba  napsat svůj výběr  výrobků na e-mailovou adresu nebo  prostřednictvím zpráv na facebookové stránce Lajla Handmade.
9. V případě nákupu s vyšší hodnotou, než je hodnota dárkového poukazu, je držitel povinný přeplatek uhradit.